เป็นสื่อพลเมืองที่ผลิตขึ้นโดยชุมชน เพื่อชุมชน และชุมชนเป็นเจ้าของ รวมทั้งเป็นสื่อที่มีความเป็นอิสระทั้งในด้านความคิด สิทธิ และเสรีภาพ ด้วยการเป็นกระบอกเสียง ติดตาม รายงานปัญหาต่างๆ ของผู้ได้รับผลกระทบที่ต้องต่อสู้กับวิธีคิด และนโยบายปฏิบัติที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดินทำกิน และการถูกละเมิดสิทธิในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น วัตถุประสงค์การนำเสนอ เพื่อสะท้อนให้สังคมโดยรวมรับรู้ และเข้าใจ เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การแก้ไขปัญหาที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อวิถีการดำเนินชีวิตอันปกติสุขของประชาชน...

 สำนักข่าวปฏิรูปที่ดิน
  จับตาปัญหาที่ดิน
  กฏหมายสิทธิมนุษยชน
  บทความกฏหมาย
  ข่าวกฏหมายสิทธิมนุษยชน
  ข่าว
  ประชาสัมพันธ์
  บทความ
  กวีลุ่มน้ำเซิน
  ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
  วัฒนธรรมพื้นบ้าน

สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน

 สถิติการเข้าชม

 เว็บเพื่อนบ้าน
    ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
ผ้าป่าสามัคคี ไทคอนสาร สู่สัมพันธไมตรี สะหวันนะเขต (อ่าน 2217 )

หลายคนรู้จักที่นี่ กี่คนเข้าใจที่นี่ บางคนอาจพูดว่าลาวนั้นล้าหลังไปหลายปี ทว่าผู้เขียนอยากพูดใหม่ว่า ลาวนั้นเจริญหน้าเราไปหลายสิบปี ในแง่น้ำใจและวัฒนธรรม อบอุ่นน้ำใจไมตรี ประเพณีงดงามอันทรงคุณค่า ขอบคุณความเจริญที่ไม่ได้มาย่ำยีสิ่งเก่าๆที่ดีงาม....ติดตามคลิปวิดีโอ ได้ในเว็ปนี้นะครับ ศรียุทธ..

โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2555
กลุ่มเด็กเยาวชนลุ่มน้ำเซิน ลงสำรวจพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ (อ่าน 1537 )

สำรวจป่าชุมชนบริเวณลำน้ำเซินและลำน้ำซุ มาบรรจบกัน ณ บ้านวังมน ต.วังสวาป จ.ขอนแก่น (รอยต่ออำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ)

โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 2555
สำรวจแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ บ่อแก้ว หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ (อ่าน 1269 )

กลุ่มเด็กและเยาวชนลุ่มน้ำเซิน ลงสำรวจท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์บ้านบ่อแก้ว ศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมา วิถีชีวิต รวมทั้งการต่อสู้ของชาวบ้าน

โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2555
สำรวจแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์(วัดถ้ำขาม) (อ่าน 2255 )

เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยเน้นให้คนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อให้มีการดูแลรักษาทรัพยากรให้สอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม ของชุมชนให้เกิดความยั่งยืน ดังนั้นตัวแทนของกลุ่มอาสาสมัครนักข่าวพลเมืองลุ่มน้ำเซิน กลุ่มเด็กและเยาวชนลุ่มน้ำเซิน อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ได้ทำการลงพื้นสำรวจแหล่งท่องเที่ยว ตำบลทุ่งนาเลา ด้วยลักษณะสภาพภูมินิเวศน์เป็นเทือกเขาที่เชื่อมต่อกับเขตอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ที่มีความอุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังเป็นประตูสุดเขตอีสานตะวันตกอีกบานหนึ่ง ที่เอื้ออำนวยเส้นทางระหว่างภาคเหนือ ภาคกลาง ไปยันถึงลุ่มน้ำป่าสัก จรดลุ่มน้ำเจ้าพระยาอีกด้วย

โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 2555
ประมวลภาพสำรวจแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์(ถ้ำตาแวว) (อ่าน 1264 )

เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยเน้นให้คนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อให้มีการดูแลรักษาทรัพยากรให้สอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม ของชุมชนให้เกิดความยั่งยืน ดังนั้นตัวแทนของกลุ่มอาสาสมัครนักข่าวพลเมืองลุ่มน้ำเซิน กลุ่มเด็กและเยาวชนลุ่มน้ำเซิน อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ได้ทำการลงพื้นสำรวจแหล่งท่องเที่ยว ตำบลทุ่งนาเลา ด้วยลักษณะสภาพภูมินิเวศน์เป็นเทือกเขาที่เชื่อมต่อกับเขตอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ที่มีความอุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังเป็นประตูสุดเขตอีสานตะวันตกอีกบานหนึ่ง ที่เอื้ออำนวยเส้นทางระหว่างภาคเหนือ ภาคกลาง ไปยันถึงลุ่มน้ำป่าสัก จรดลุ่มน้ำเจ้าพระยาอีกด้วย

โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 2555
จากรอยแผล สู่เส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ภูผาแดง (อ่าน 2966 )

“การเดินทางนั้น ถือเป็นการเคลื่อนไหวทางจิตวิญญาณอย่างหนึ่ง อาจทำให้มองเห็นความเป็นไปของโลกและชีวิตได้จากในอีกแง่มุมหนึ่ง..”

โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2555
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1

เป็นสื่อพลเมืองเครือข่ายปฎิรูปที่ดินภาคอีสาน(คปอ.)เพื่อเป็นกระบอกเสียง ในการติดตาม รายงานปัญหาต่างๆของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายปฏิบัติที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ทั้งในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดินทำกิน และการถูกละเมิดสิทธิในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น

วัตถุประสงค์การนำเสนอ เพื่อสะท้อนให้สังคมโดยรวมรับรู้ และเข้าใจ เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การแก้ไขปัญหาที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อวิถีการดำเนินชีวิตอันปกติสุขของประชาชน

บรรณาธิการ: นายศรายุทธ ฤทธิพิณ 

ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย: นายสมนึก ตุ้มสุภาพ นายถนอมศักดิ์ ระวาดชัย นายสมชัย คำเพราะ

ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ: ดร.อลงกรณ์ อรรคแสง นายปราโมทย์ ผลภิญโญ

กองบรรณาธิการ: สมาชิกเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน

สถานที่ตั้ง: 501 ม.8 ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
email. yuthsiburi@hotmail.com โทร 086 978 5629