เป็นสื่อพลเมืองที่ผลิตขึ้นโดยชุมชน เพื่อชุมชน และชุมชนเป็นเจ้าของ รวมทั้งเป็นสื่อที่มีความเป็นอิสระทั้งในด้านความคิด สิทธิ และเสรีภาพ ด้วยการเป็นกระบอกเสียง ติดตาม รายงานปัญหาต่างๆ ของผู้ได้รับผลกระทบที่ต้องต่อสู้กับวิธีคิด และนโยบายปฏิบัติที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดินทำกิน และการถูกละเมิดสิทธิในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น วัตถุประสงค์การนำเสนอ เพื่อสะท้อนให้สังคมโดยรวมรับรู้ และเข้าใจ เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การแก้ไขปัญหาที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อวิถีการดำเนินชีวิตอันปกติสุขของประชาชน...

 สำนักข่าวปฏิรูปที่ดิน
  จับตาปัญหาที่ดิน
  กฏหมายสิทธิมนุษยชน
  บทความกฏหมาย
  ข่าวกฏหมายสิทธิมนุษยชน
  ข่าว
  ประชาสัมพันธ์
  บทความ
  กวีลุ่มน้ำเซิน
  ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
  วัฒนธรรมพื้นบ้าน

สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน

 สถิติการเข้าชม

 เว็บเพื่อนบ้าน
     ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

ผ้าป่าสามัคคี ไทคอนสาร สู่สัมพันธไมตรี สะหวันนะเขต (อ่าน 2207)

Facebook  


ฟากหนึ่งบนฝั่งซ้าย หลายคนอาจพูดไปตามๆกันว่า ลาวนั้นล้าหลังความเจริญไปหลายสิบปี ทว่าผู้เขียนฝังรากลึกและดำรงไว้ในหัวใจมาช้านาน ถึงแดนดินถิ่นอารยธรรมล้านช้างที่ยังคงยึดมั่นในการรักษาขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมไว้อย่างเข้มแข็ง การธำรงเอกลักษณ์เหนียวแน่น ทำให้ความเคลื่อนไหวบนแดนดินอย่างแช่มช้า มีความงดงาม สงบ ท่ามกลางธรรมชาติที่เขียวขจี อุดมสมบูรณ์ พร้อมน้ำใจผสานรอยยิ้มที่ผลิใสๆอาบสองแก้มและมุมปาก สร้างมนต์เสน่ห์ให้ทั้งผู้เขียน รวมถึงหลายๆคนอยากเข้าไปทำความรู้จัก สัมผัสประเทศลาว สักครั้ง

ราวตี 2 คืนวันที่ 10 เมษายน 2555 ขบวนผ้าป่าสามัคคี นำโดยนายสมสมัย ประภาษี ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.ดงบัง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ร่วมกับคณะกว่า 60 ชีวิต เดินทางไปร่วมทอดผ้าป่า พร้อมอุปกรณ์การกีฬา เครื่องเขียน เครื่องนุ่งห่ม ฯลฯ ที่ผู้มีจิตศรัทธาจากอำเภอคอนสาร รวมทั้งผู้ร่วมบริจาคจากหลายท้องที่ หลายหน่วยงาน ที่พร้อมใจรวมจิตศรัทธาบริจาค ก่อนนำขึ้นโดยสารรถบัส เคลื่อนตัวออกจากที่ทำการผู้ใหญ่บ้านดงบัง หมู่ 1 มุ่งสู่วัดโนนศิลา เมืองไกรสรพรมวิหาร แขวงสะหวันนะเขต


โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2555

เป็นสื่อพลเมืองเครือข่ายปฎิรูปที่ดินภาคอีสาน(คปอ.)เพื่อเป็นกระบอกเสียง ในการติดตาม รายงานปัญหาต่างๆของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายปฏิบัติที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ทั้งในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดินทำกิน และการถูกละเมิดสิทธิในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น

วัตถุประสงค์การนำเสนอ เพื่อสะท้อนให้สังคมโดยรวมรับรู้ และเข้าใจ เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การแก้ไขปัญหาที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อวิถีการดำเนินชีวิตอันปกติสุขของประชาชน

บรรณาธิการ: นายศรายุทธ ฤทธิพิณ 

ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย: นายสมนึก ตุ้มสุภาพ นายถนอมศักดิ์ ระวาดชัย นายสมชัย คำเพราะ

ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ: ดร.อลงกรณ์ อรรคแสง นายปราโมทย์ ผลภิญโญ

กองบรรณาธิการ: สมาชิกเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน

สถานที่ตั้ง: 501 ม.8 ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
email. yuthsiburi@hotmail.com โทร 086 978 5629