เป็นสื่อพลเมืองที่ผลิตขึ้นโดยชุมชน เพื่อชุมชน และชุมชนเป็นเจ้าของ รวมทั้งเป็นสื่อที่มีความเป็นอิสระทั้งในด้านความคิด สิทธิ และเสรีภาพ ด้วยการเป็นกระบอกเสียง ติดตาม รายงานปัญหาต่างๆ ของผู้ได้รับผลกระทบที่ต้องต่อสู้กับวิธีคิด และนโยบายปฏิบัติที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดินทำกิน และการถูกละเมิดสิทธิในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น วัตถุประสงค์การนำเสนอ เพื่อสะท้อนให้สังคมโดยรวมรับรู้ และเข้าใจ เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การแก้ไขปัญหาที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อวิถีการดำเนินชีวิตอันปกติสุขของประชาชน...

 สำนักข่าวปฏิรูปที่ดิน
  จับตาปัญหาที่ดิน
  กฏหมายสิทธิมนุษยชน
  บทความกฏหมาย
  ข่าวกฏหมายสิทธิมนุษยชน
  ข่าว
  ประชาสัมพันธ์
  บทความ
  กวีลุ่มน้ำเซิน
  ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
  วัฒนธรรมพื้นบ้าน

สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน

 สถิติการเข้าชม

 เว็บเพื่อนบ้าน
     ประชาสัมพันธ์
แถลงการณ์ สกต. (อ่าน 1290 )

Facebook  

แถลงการณ์
"ปกป้องระบอบประชาธิปไตย คัดค้านอันธพาลการเมือง และการรัฐประหาร"

ตามที่พรรคประชาธิปัตย์ โดยมีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เป็นแกนนำได้ก่อการชุมนุมทางการเมืองขับไล่รัฐบาลพรรคเพื่อไทย ที่มี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี โดยให้เหตุผลว่ารัฐบาลไม่มีความชอบธรรมในการบริหารประเทศอีกต่อไป นายสุเทพฯ ในฐานะแกนนำได้เรียกร้องให้มีการจัดตั้งสภาประชาชน รัฐบาลประชาชนพร้อมทั้งชี้ทิศทางและเป้าหมายการชุมนุมว่าต้องการสร้างระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ซึ่งเป็นข้อเรียกร้องที่รัฐบาลไม่อาจตอบสนองได้ เพราะการดำเนินงานบริหารประเทศต้องอยู่ภายใต้วิถีทางตามที่รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย นโยบาย ต่างๆได้กำหนดไว้ สำหรับรัฐบาลปัจจุบันก็มาจากการเลือกตั้งและจัดตั้งขึ้นมาตามวิถีทางประชาธิปไตยแบบรัฐสภา

การด่วนสรุปว่ารัฐบาลขาดความชอบธรรมในการบริหารประเทศ พิจารณาแล้วยังไม่เห็นว่ามีมูลเหตุให้ปรักปรำเช่นนั้นได้ โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับรัฐบาลก่อนหน้านี้ที่นำโดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และนายสุเทพ เทือกสุบรรณ แห่งพรรคประชาธิปัตย์ ที่ปราบปรามการชุมนุมทางการเมืองของคนเสื้อแดง ปี2553โดยการสั่งยิงด้วยกระสุนจริงโดยนักแม่นปืน สไนเปอร์ มีประชาชนเสียชีวิตเกือบ 100 คน บาดเจ็บร่วม 2000 คน แต่ก็หามีใครสักคนจะกล้าลุกขึ้นมาชี้หน้าประนามว่ารัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์ ในขณะนั้นหมดความชอบธรรมในการบริหารประเทศส่วนความเห็นของคนเสื้อแดงก็ไม่มีหน่วยงานใดสนใจอยู่แล้ว

นายสุเทพฯ ยืนยันว่าการชุมนุมของมวลมหาประชาชนของเขานั้นจะไม่ยอมเลิกราแม้รัฐบาลจะยุบสภา ถามว่า แล้วเขาต้องการอะไรกันแน่ ข้อเสนอจัดตั้งสภาประชาชน ถามว่า แล้วจะเอารัฐสภาไปไว้ตรงไหน และเรียกร้องระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ นี่เท่ากับเป็นการล้มล้างระบอบประชาธิปไตย ดังนั้น นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ก็คือหัวหน้ากบฎต่อต้านขัดขวางรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง และ มีทัศนะคติที่เป็นอันตรายต่ออุดมการณ์แห่งระบอบประชาธิปไตยอย่างยิ่ง เป็นพวกอันพาลไม่เคารพกติกาในทางการเมือง ทั้งๆ ที่พรรคประชาธิปัตย์ ยืนยันมาตลอดว่าเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย ส่วนการกระทำนั้นตรงกันข้าม เช่น การบุกยึดสถานที่ราชการเป็นการกระทำที่เรียกได้ว่าเป็นกบฎต่อระบอบประชาธิปไตย อย่างแท้จริงพี่น้องประชาชน ที่รักชาติรักประชาธิปไตย

พึงพิจารณาให้เห็นธาตุแท้ แห่งการกระทำที่นำโดยนายสุเทพฯ และพรรคประชาธิปัตย์ ว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนหรือเพื่อสร้างความวุ่นวายในสังคม ให้เกิดเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง โดยอำนาจเหนือรัฐธรรมนูญ เพียงเพื่อประโยชน์ของพวกเขาเองมองประชาชนเป็นเพียงเครื่องมือทางการเมือง เพื่อไต่เต้าเข้ากอดกุมอำนาจรัฐ

ด้วยเหตุดังกล่าว สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ จึงขอแถลงต่อสาธาณชน ว่าเรามีจุดยืนอันแน่วแน่ในการสนับสนุนระบอบประชาธิปไตย และรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามวิถีทางประชาธิปไตย คัดค้านการสร้างเงื่อนไขแห่งความรุนแรงเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่มิใช่กระบวนการประชาธิปไตย เช่น การรัฐประหาร คัดค้านการกระทำที่ขัดขวางบั่นทอนการทำงานของรัฐบาลเพื่อประโยชน์สาธารณะ เพราะประชาธิปไตยเป็นเงื่อนไขพื้นฐานในการพัฒนาสิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาค ของประชาชนเพราะประชาธิปไตย เป็นกระบวนการพื้นฐานที่ขาดมิได้ในการแก้ไขปัญหาของประชาชนเพราะประชาธิปไตย จึงทำให้ประชาชนมีสิทธิอำนาจในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐเราจึงต้องปกป้องระบอบประชาธิปไตยและรัฐบาลภายใต้ระบบนี้ให้มีเสถียรภาพ

แถลง ณ วันที่ 30 พ.ย 2556
สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้(สกต.)


โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2556

เป็นสื่อพลเมืองเครือข่ายปฎิรูปที่ดินภาคอีสาน(คปอ.)เพื่อเป็นกระบอกเสียง ในการติดตาม รายงานปัญหาต่างๆของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายปฏิบัติที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ทั้งในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดินทำกิน และการถูกละเมิดสิทธิในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น

วัตถุประสงค์การนำเสนอ เพื่อสะท้อนให้สังคมโดยรวมรับรู้ และเข้าใจ เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การแก้ไขปัญหาที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อวิถีการดำเนินชีวิตอันปกติสุขของประชาชน

บรรณาธิการ: นายศรายุทธ ฤทธิพิณ 

ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย: นายสมนึก ตุ้มสุภาพ นายถนอมศักดิ์ ระวาดชัย นายสมชัย คำเพราะ

ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ: ดร.อลงกรณ์ อรรคแสง นายปราโมทย์ ผลภิญโญ

กองบรรณาธิการ: สมาชิกเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน

สถานที่ตั้ง: 501 ม.8 ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
email. yuthsiburi@hotmail.com โทร 086 978 5629