เป็นสื่อพลเมืองที่ผลิตขึ้นโดยชุมชน เพื่อชุมชน และชุมชนเป็นเจ้าของ รวมทั้งเป็นสื่อที่มีความเป็นอิสระทั้งในด้านความคิด สิทธิ และเสรีภาพ ด้วยการเป็นกระบอกเสียง ติดตาม รายงานปัญหาต่างๆ ของผู้ได้รับผลกระทบที่ต้องต่อสู้กับวิธีคิด และนโยบายปฏิบัติที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดินทำกิน และการถูกละเมิดสิทธิในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น วัตถุประสงค์การนำเสนอ เพื่อสะท้อนให้สังคมโดยรวมรับรู้ และเข้าใจ เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การแก้ไขปัญหาที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อวิถีการดำเนินชีวิตอันปกติสุขของประชาชน...

 สำนักข่าวปฏิรูปที่ดิน
  จับตาปัญหาที่ดิน
  กฏหมายสิทธิมนุษยชน
  บทความกฏหมาย
  ข่าวกฏหมายสิทธิมนุษยชน
  ข่าว
  ประชาสัมพันธ์
  บทความ
  กวีลุ่มน้ำเซิน
  ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
  วัฒนธรรมพื้นบ้าน

สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน

 สถิติการเข้าชม

 เว็บเพื่อนบ้าน
     ข่าว
อธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมร่วมชาวบ้านภาคอีสาน หาแนวทางแก้ไขความเดือดร้อนจากนโยบายทวงคืนผืนป่า (อ่าน 439 )

Facebook  

อธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมร่วมชาวบ้านภาคอีสาน หาแนวทางแก้ไขความเดือดร้อนจากนโยบายทวงคืนผืนป่า

อธิบดีกรมป่าไม้ประชุมร่วมประชาชนที่เดือดร้อนจากนโยบายทวงคืนผืนป่า เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยนายกรัฐมนตรี กำชับมาว่าการแก้ไขปัญหาต้องคำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลัก
8 ส.ค.2560 เวลาประมาณ 10.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) นายชลธิศ สุรัสวดี (อธิบดีกรมป่าไม้) ในฐานะตัวแทนรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมหารือเพื่อรับทราบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่พิพาทที่ดินในเขตป่าภาคอีสาน โดยมีตัวแทนเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน(คปอ.) ตัวแทนเครือข่ายไทบ้านผู้ไร้สิทธิ์สกลนคร รวมกว่า 150 คน และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหา

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ประธานการประชุมฯ กล่าวเปิดเวทีว่า สาระสำคัญในการลงมาร่วมประชุมครั้งนี้ ได้มีการเรียกร้องจากชาวบ้านผ่านสื่อ สืบเนื่องมาจากผลกระทบคำสั่งนโยบายทวงคืนผืนป่า กรณีที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งอาจเป็นข้อผิดพลาดส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน อีกทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้มีคำสั่งให้กรมป่าไม้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง

“จึงเป็นที่มาของการประชุมเมื่อวันที่ 23 ก.ค.2560 ที่ได้ร่วมประชุมหารือเพื่อรับทราบข้อมูล และหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่พิพาทที่ดินในเขตป่าภาคอีสาน  และยอมรับว่าปัญหาทั้ง 10 กรณี เกิดขึ้นก่อนคำสั่ง คสช.ซึ่งที่ผ่านมามีแนวทางแก้ไขปัญหามาก่อนหน้านี้เช่นกัน วันนี้จึงลงมาร่วมประชุมอีกครั้งเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาตามที่ประชาชนได้นำเสนอมาให้อย่างถูดต้อง อีกทั้งนายกรัฐมนตรี กำชับมาว่าการแก้ไขปัญหาต้องคำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลัก”

10 กรณีปัญหา ในการประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายการทวงคืนผืนป่า โดยนายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ประธานการประชุมฯ

ประเด็นที่ 1 อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น , เลย , ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำหนาว อ.น้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
สภาพปัญหา
1. การผนวกพื้นที่เพิ่มเติมของอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน จากพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำหนาว
2. แนวเขตอุทยานแห่งชาติและป่าสงวนแห่งชาติทับซ้อนที่ท้ากินของชาวบ้าน

ประเด็นที่ 2 (กรมอุทยานฯ) อุทยานแห่งชาติไทรทอง อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
สภาพปัญหา
1 จากการทวงคืนฯ มีการจับกุมดำเนินคดีเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2558 (จำนวน 19 คดี)
2. ชาวบ้านเกิดความวิตกกังวลต่อ การสู้คดี
3. ชาวบ้านประสบปัญหาการเข้าใช้พื้นที่ทำกินเดิมเพราะถูกทางอุทยานฯปลูกป่าทับพื้นที่ท้ากิน
4. อุทยานฯให้ชาวบ้านยินยอมคืนพื้นที่โดยที่ชาวบ้านไม่สมัครใจ

ประเด็นที่ 3 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
สภาพปัญหา
1. การประกาศทับซ้อนที่ทำกินชาวบ้าน

ประเด็นที่ 4 (กรมอุทยานฯ)อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก จ.สกลนคร จ.กาฬสินธุ์ และอุดรธานี
สภาพปัญหา
1. การประกาศเขตอุทยานทับซ้อนที่ทำกินชาวบ้าน
2. เมื่อปี 2553 มีการตรวจยึดแปลงยางพารา ของนางจันทา บังหอม และดำเนินคดีนายสาโรจน์(บุตรชาย) และภายหลังศาลมีคำสั่งยกฟ้องจากการที่นายสาโรจน์ ได้มีการแจ้งครอบครองที่ดินตามมติครม.ปี 41 จำนวน 2 ไร่ และเมื่อปี2559 เจ้าหน้าที่ได้เข้าตัดฟันแปลงยางพาราจ้านวน 18 ไร่
3. มีการตรวจยึดและเตรียมตัดฟันแปลงยางพารา บ้านสมสวัสดิ์ ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

ประเด็นที่ 5 ป่าสงวนแห่งชาติดงชมพูพาน -  ดงกระเฌอ อ.ภูพาน จ.สกลนคร ประกาศเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2530 เนื้อที่ 202,063 ไร่ (บ้านจัดระเบียบ)
สภาพปัญหา
1. มีการตรวจยึดจับกุมดำเนินคดี และดำเนินการตัดฟันแปลงยางพารา ของชาวบ้าน
2. มีการปลูกป่าทับที่ดินท้ากินของชาวบ้าน (ไร่มันสำปะหลัง)
3. ชาวบ้านไม่สามารถเข้าไปทำกินในที่ทำกินเดิมได้ตามปกติสุข

ประเด็นที่ 8 ป่าจำแนกตามมติคณะรัฐมนตรี ป่าเตรียมการฯหมายเลข 10 แปลง 10 ต.ถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ. ชัยภูมิ
สภาพปัญหา
1. มีความไม่ชัดเจนในการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน
2. ชาวบ้านไม่สามารถเข้าทำกินในที่ดินได้ตามปกติสุข

ประเด็นที่ 9 สวนป่าโคกยาว ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ – ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูซำผักหนาม ประกาศเมื่อ 12 มิ.ย. 2516 เนื้อที่ 290,000 ไร่
สภาพปัญหา
หน่วยงานรัฐเข้ามาดำเนินการโครงการหมู่บ้านรักษ์ป่าประชารักษ์สัตว์ เมื่อปี 2528 ปลูกสร้างสวนป่าทับที่ทำกินของราษฎร (จำนวน 36 ราย 850 ไร่)

ประเด็นที่ 10 (อ.อ.ป.) ปลูกสร้างสวนป่าคอนสารทับที่ทำกินชาวบ้าน ชุมชบ่อแก้ว ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
สภาพปัญหา
1. มีการปลูกสร้างสวนป่าทับที่ดินทำกินของราษฎร เมื่อ พ.ศ. 2521
2. ราษฎรที่กลับเข้าไปทำกินในที่ดินทำกินเดิมเมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2552 ถูกดำเนินคดี (31 ราย) คดีแพ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2560

เป็นสื่อพลเมืองเครือข่ายปฎิรูปที่ดินภาคอีสาน(คปอ.)เพื่อเป็นกระบอกเสียง ในการติดตาม รายงานปัญหาต่างๆของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายปฏิบัติที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ทั้งในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดินทำกิน และการถูกละเมิดสิทธิในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น

วัตถุประสงค์การนำเสนอ เพื่อสะท้อนให้สังคมโดยรวมรับรู้ และเข้าใจ เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การแก้ไขปัญหาที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อวิถีการดำเนินชีวิตอันปกติสุขของประชาชน

บรรณาธิการ: นายศรายุทธ ฤทธิพิณ 

ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย: นายสมนึก ตุ้มสุภาพ นายถนอมศักดิ์ ระวาดชัย นายสมชัย คำเพราะ

ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ: ดร.อลงกรณ์ อรรคแสง นายปราโมทย์ ผลภิญโญ

กองบรรณาธิการ: สมาชิกเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน

สถานที่ตั้ง: 501 ม.8 ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
email. yuthsiburi@hotmail.com โทร 086 978 5629