เป็นสื่อพลเมืองที่ผลิตขึ้นโดยชุมชน เพื่อชุมชน และชุมชนเป็นเจ้าของ รวมทั้งเป็นสื่อที่มีความเป็นอิสระทั้งในด้านความคิด สิทธิ และเสรีภาพ ด้วยการเป็นกระบอกเสียง ติดตาม รายงานปัญหาต่างๆ ของผู้ได้รับผลกระทบที่ต้องต่อสู้กับวิธีคิด และนโยบายปฏิบัติที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดินทำกิน และการถูกละเมิดสิทธิในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น วัตถุประสงค์การนำเสนอ เพื่อสะท้อนให้สังคมโดยรวมรับรู้ และเข้าใจ เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การแก้ไขปัญหาที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อวิถีการดำเนินชีวิตอันปกติสุขของประชาชน...

 สำนักข่าวปฏิรูปที่ดิน
  จับตาปัญหาที่ดิน
  กฏหมายสิทธิมนุษยชน
  บทความกฏหมาย
  ข่าวกฏหมายสิทธิมนุษยชน
  ข่าว
  ประชาสัมพันธ์
  บทความ
  กวีลุ่มน้ำเซิน
  ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
  วัฒนธรรมพื้นบ้าน

สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน

 สถิติการเข้าชม

 เว็บเพื่อนบ้าน
     ข่าว
ชาวบ้านผู้เดือดร้อนคัดค้านการรังวัดแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์ดงกลาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ (อ่าน 550 )

Facebook  

ชาวบ้านผู้เดือดร้อนคัดค้านการรังวัดแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์ดงกลาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

ชาวบ้านผู้เดือดร้อนกรณีทีสาธารณประโยชน์ดงกลาง มาระวังแนวเขตในการรังวัดที่ดินทำกินของชาวบ้าน ด้วยพื้นที่ดังกล่าวมีกรณีพิพาทและมีกระบวนการแก้ไขปัญหามาเป็นเวลานาน แต่ทาง อบต.ดงกลาง และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว ได้เข้ามาทำการรังวัดหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง แปลงที่ทำเลเลี้ยงสัตว์โคกนกทา แม้ผู้เดือดร้อนเข้ายื่นหนังสือเพื่อขอให้ยุติการรังวัดแนวเขต แต่ในทางปฏิบัติเจ้าพนักงานในพื้นที่กลับดำเนินการรังวัด ขัดกับหลักแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างพีมูฟกับรัฐบาล โดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนและข้อเท็จจริงเป็นที่ตั้ง และจะเข้ามารังวัดแปลงใหญ่ที่เหลืออีกกว่า 400 ไร่
ณัฐนนท์ มิ่งโอโล ตัวแทนชาวบ้านดงใต้ ต.ดงกลาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ(สมาชิกเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน คปอ.)บอกว่า เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.2560 ได้รับหนังสือแจ้งว่าเจ้าหน้าที่จะเข้ามาทำการรังวัดแนวเขตที่ดินทำกินของชาวบ้าน แต่เนื่องจากเป็นพื้นที่พิพาท แต่ปัญหายังไม่เป็นที่ยุติ และส่งผลให้ชาวบ้านถูกดำเนินคดีจำนวน 28 ราย และขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขปัญหาในเชิงนโยบายร่วมกับภาครัฐ เพราะจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ผ่านมาโดยคณะทำงานระดับพื้นที่(ปลัดอาวุโสเป็นประธาน)เมื่อปี 2549 ที่ประชุมได้รับรองเอกสารผลการตรวจสอบ ซึ่งชี้ว่าการออกเอกสารสำคัญของทางราชการมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อน
“ในวันที่ 16 มิ.ย.ที่ผ่านมา ตัวแทนกลุ่มชาวบ้านจึงได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือไปกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง,นายอำเภอคอนสาร และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว รวมทั้งยื่นหนังสือร้องเรียนไปทางประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม(นาย ออมสิน ชีวพฤกษ์) และประธานอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่สาธารณประโยชน์ เพื่อให้ยุติการรังวัด แต่ในทางปฏิบัติ อบต.ดงกลาง และเจ้าพนักที่ดินจังหวัดชัยภูมิ กลับไม่รับฟังข้อเสนอการร้องเรียนของผู้เดือดร้อน และเริ่มเข้าทำการรังวัดในวันที่ 19 มิ.ย.ที่ผ่านมา”
ณัฐนนท์ บอกอีกว่า กลุ่มชาวบ้านที่คัดค้านมีข้อตกลงร่วมกันว่าจะไม่มีการเซ็นรับรองเอกสารการรังวัดใดๆในครั้งนี้โดยทั้งสิ้น เพราะในแนวทางแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา กลุ่มชาวบ้านผู้คัดค้านในนามขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.)หรือพีมูฟ ได้มีการผลักดันข้อเสนอต่อรัฐบาล เกี่ยวกับการจัดการที่ดินในรูปแบบ “โฉนดชุมชน” กระทั่งคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.2553 ซึ่งกรณีปัญหาที่สาธารณประโยชน์ตำบลดงกลาง ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประสานงานว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน (ปจช.) ให้เป็นพื้นที่นำร่องตามระเบียบดังกล่าว
ตัวแทนชาวบ้านผู้เดือดร้อนเข้ายื่นหนังสือต่อ นายก อบต.ดงกลาง
ให้ยุติการรังวัดแนวเขต

“นอกจากนี้ได้มีการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ ได้คำตอบว่า การออกมาครั้งนี้เพื่อหาตำแหน่งของแนวเขตด้วยการส่องกล้องคำนวนพื้นที่จะตรงกับเอกสารที่มีหรือไม่ ซึ่งชาวบ้านที่คัดค้านตั้งข้อสังเกตการทำงานของเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้เป็นการรังวัดที่รวบรัดผิดปกติ และพื้นที่แปลงที่เข้ามารังวัดเป็นเพียงแปลงย่อย ยังเหลือแปลงใหญ่ 400 กว่าไร่ ที่ ซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าจะเข้ามารังวัดอีกต่อไป ทั้งที่ปัจจุบันทางพีมูฟ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทที่ดินร่วมกับรัฐบาล โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหา และการประชุมได้เห็นชอบหลักการแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยให้คำนึงถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและข้อเท็จจริงเป็นที่ตั้ง แม้ชาวบ้านผู้เดือดร้อนได้เข้ายื่นหนังสือเพื่อขอให้ยุติการรังวัดแนวเขต แต่ในทางปฏิบัติเจ้าพนักงานในพื้นที่กลับดำเนินการรังวัด โดยขัดกับหลักการแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยให้คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนและข้อเท็จจริงเป็นที่ตั้ง”ณัฐนนท์ กล่าวทิ้งท้าย
ศรายุทธ ฤทธิพิณ
สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน


โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2560

เป็นสื่อพลเมืองเครือข่ายปฎิรูปที่ดินภาคอีสาน(คปอ.)เพื่อเป็นกระบอกเสียง ในการติดตาม รายงานปัญหาต่างๆของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายปฏิบัติที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ทั้งในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดินทำกิน และการถูกละเมิดสิทธิในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น

วัตถุประสงค์การนำเสนอ เพื่อสะท้อนให้สังคมโดยรวมรับรู้ และเข้าใจ เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การแก้ไขปัญหาที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อวิถีการดำเนินชีวิตอันปกติสุขของประชาชน

บรรณาธิการ: นายศรายุทธ ฤทธิพิณ 

ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย: นายสมนึก ตุ้มสุภาพ นายถนอมศักดิ์ ระวาดชัย นายสมชัย คำเพราะ

ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ: ดร.อลงกรณ์ อรรคแสง นายปราโมทย์ ผลภิญโญ

กองบรรณาธิการ: สมาชิกเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน

สถานที่ตั้ง: 501 ม.8 ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
email. yuthsiburi@hotmail.com โทร 086 978 5629