เป็นสื่อพลเมืองที่ผลิตขึ้นโดยชุมชน เพื่อชุมชน และชุมชนเป็นเจ้าของ รวมทั้งเป็นสื่อที่มีความเป็นอิสระทั้งในด้านความคิด สิทธิ และเสรีภาพ ด้วยการเป็นกระบอกเสียง ติดตาม รายงานปัญหาต่างๆ ของผู้ได้รับผลกระทบที่ต้องต่อสู้กับวิธีคิด และนโยบายปฏิบัติที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดินทำกิน และการถูกละเมิดสิทธิในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น วัตถุประสงค์การนำเสนอ เพื่อสะท้อนให้สังคมโดยรวมรับรู้ และเข้าใจ เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การแก้ไขปัญหาที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อวิถีการดำเนินชีวิตอันปกติสุขของประชาชน...

 สำนักข่าวปฏิรูปที่ดิน
  จับตาปัญหาที่ดิน
  กฏหมายสิทธิมนุษยชน
  บทความกฏหมาย
  ข่าวกฏหมายสิทธิมนุษยชน
  ข่าว
  ประชาสัมพันธ์
  บทความ
  กวีลุ่มน้ำเซิน
  ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
  วัฒนธรรมพื้นบ้าน

สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน

 สถิติการเข้าชม

 เว็บเพื่อนบ้าน
     ข่าว
ศาลฎีกาเลื่อนอ่านคำพิพากษาคดี ออป.ฟ้องขับไล่ชุมชนบ่อแก้ว อ.คอนสาร ชัยภูมิ (อ่าน 767 )

Facebook  

ศาลฎีกาเลื่อนอ่านคำพิพากษาคดี ออป.ฟ้องขับไล่ชุมชนบ่อแก้ว อ.คอนสาร ชัยภูมิ

ศาลฎีกาเลื่อนอ่านคำพิพากษาคดี ระหว่างองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ฟ้องขับไล่ชาวบ้านชุมชนบ่อแก้ว เนื่องจากจำเลยที่ 3 และจำเลยที่ 13 เสียชีวิต ก่อนการเข้านัดฟังคำพิพากษา

วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ชาวบ้านบ่อแก้ว ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ผู้ถูกดำเนินคดีและผู้มาร่วมให้กำลังใจ จำนวนกว่า 100 คน เดินทางเข้ารับฟังคำพิพากษาศาลฎีกา ตามที่ศาลจังหวัดภูเขียวนัดฟังคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลฎีกา คดีระหว่างองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ฟ้องขับไล่ นายนิด ต่อทุน จำเลยที่ 1 พร้อมพวกรวม 31 คน ในข้อหาว่าจำเลยและบริวารได้กระทำการบุกรุกเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูซำผักหนาม โดยศาลจังหวัดภูเขียวเลื่อนอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลฎีกา สืบเนื่องจากจำเลย 2 ราย เสียชีวิต
นายถนอมศักดิ์ ระวาดชัย ทนายความศูนย์ศึกษาและพัฒนานักศึกษาเพื่อสิทธิมนุษยชน แจ้งว่า ตามที่ศาลจังหวัดภูเขียวได้นัดจำเลยทั้ง 31 คน มาฟังคำพิพากษาศาลฎีกาในวันนี้ (2 พ.ค.2560) แต่ศาลไม่สามารถอ่านคำพิพากษาได้ เนื่องจากจำเลยที่ 3 และจำเลยที่ 13 เสียชีวิต ทนายจำเลยจึงยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเรียกให้ทายาทของผู้เสียชีวิตมารับมรดกความ  ศาลจึงได้อนุญาตตามที่ทนายจำเลยขอ  โดยได้มีคำสั่งให้เลื่อนการอ่านคดีออกไป และมีคำสั่งเรียกให้ทายาทของจำเลยที่ 3 และจำเลยที่ 13 ที่เสียชีวิต มายื่นคำร้องขอรับมรดกความภายใน 15 วัน คือวันที่ 16 พ.ค.2560 และศาลมีคำสั่งนัดไต่สวนคำร้องขอรับมรดกความของทายาท จำเลยที่ 3 และจำเลยที่ 13 ในวันที่ 2 มิ.ย.2560 เวลา 10.00 น.

ด้านนายนิด ต่อทุน ประธานโฉนดชุมชนบ่อแก้ว บอกว่า การถูกดำเนินคดี เกิดขึ้นหลังจาก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ออป.เข้ามาปลูกป่ายูคาฯทับที่ดินทำกินเมื่อปี 2521 ต่อมาในวันที่ 17 ก.ค. 2552 ชาวบ้านผู้เดือดร้อนจึงเข้าปฏิบัติการยึดพื้นที่พร้อมกับจัดตั้ง ชุมชนบ่อแก้ว ขึ้นมาเพื่อแสดงสัญลักษณ์ความเป็นเจ้าของพื้นที่ และเพื่อนำมาใช้ประโยชน์สำหรับการผลิตทางการเกษตรเกษตรอินทรีย์ และเป็นที่อยู่อาศัย เป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมและเป็นศูนย์รวมในการทำกิจกรรมของชุมชน

นายนิด บอกอีกว่า นอกจากนี้เพื่อรอคำตอบในการแก้ไขปัญหาสวนป่าคอนสารจากรัฐบาล ภายหลังจากการดำเนินการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานภาครัฐเป็นไปอย่างล่าช้า  ตามที่ชาวบ้านมีข้อเรียกร้อง คือ ให้ยกเลิกสวนป่าคอนสารโดยเด็ดขาด ให้จัดสรรที่ดินให้ชาวบ้านผู้เดือดร้อนในรูปแบบโฉนดชุมชน และในระหว่างการแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านสามารถทำประโยชน์ในพื้นที่ เพื่อเตรียมการพัฒนาพื้นที่นำร่องโฉนดชุมชน จำนวนเนื้อที่ 1,500 ไร่
“ผลการต่อสู้เรียกร้องเพื่อความเป็นธรรมในสิทธิที่ดินทำกิน กลับกลายเป็นที่มาของการถูกดำเนินคดี  โดยออป. ไ เป็นโจทก์ยื่นฟ้องดำเนินคดีรวม 31 คน เมื่อวันที่ 27 ส.ค.2552  ในข้อกล่าวหาได้กระทำการบุกรุกเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูซำผักหนาม จึงขอให้ศาลได้มีคำสั่งขับไล่ออกจากพื้นที่ พร้อมกับรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง และไม้ผลไม้ยืนต้นที่ปลูกไว้ กระทั่งในวันที่ 21 ธันวาคม 2554 ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น มีคำพิพากษาให้จำเลยและบริวารออกจากพื้นที่ภายใน 30 วัน ต่อมาจำเลยได้มีการยื่นฎีกา และศาลจังหวัดภูเขียวฟังคำพิพากษาศาลฎีกา ในวันนี้ (2 พ.ค.2560) แต่ศาลเลื่อนการอ่าน เนื่องจากจำเลยเสียชีวิต 2 ราย ก่อนเข้ารับฟังคำพิพากษาเมื่อไม่กี่เดือนมานี้”ประธานโฉนดชุมชนบ่อแก้ว กล่าวทิ้งท้าย


โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 2560

เป็นสื่อพลเมืองเพื่อชุมชน ของเครือข่ายปฎิรูปที่ดินภาคอีสาน คปอ. เพื่อเป็นกระบอกเสียง ติดตาม รายงานปัญหาต่างๆของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายปฏิบัติที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ทั้งในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดินทำกิน และการถูกละเมิดสิทธิในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น

วัตถุประสงค์การนำเสนอ เพื่อสะท้อนให้สังคมโดยรวมรับรู้ และเข้าใจ เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การแก้ไขปัญหาที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อวิถีการดำเนินชีวิตอันปกติสุขของประชาชน

ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย : นายสมนึก ตุ้มสุภาพ นายถนอมศักดิ์ ระวาดชัย นายสมชัย คำเพราะ

ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ : ดร.อลงกรณ์ อรรคแสง นายปราโมทย์ ผลภิญโญ

บรรณาธิการ : นายศรายุทธ ฤทธิพิณ 

กองบรรณาธิการ : สมาชิกเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน

สถานที่ตั้ง : 501 หมู่ 8 ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180

e - mail yuthsiburi@hotmail.com  โทร 086 978 5629