เป็นสื่อพลเมืองที่ผลิตขึ้นโดยชุมชน เพื่อชุมชน และชุมชนเป็นเจ้าของ รวมทั้งเป็นสื่อที่มีความเป็นอิสระทั้งในด้านความคิด สิทธิ และเสรีภาพ ด้วยการเป็นกระบอกเสียง ติดตาม รายงานปัญหาต่างๆ ของผู้ได้รับผลกระทบที่ต้องต่อสู้กับวิธีคิด และนโยบายปฏิบัติที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดินทำกิน และการถูกละเมิดสิทธิในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น วัตถุประสงค์การนำเสนอ เพื่อสะท้อนให้สังคมโดยรวมรับรู้ และเข้าใจ เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การแก้ไขปัญหาที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อวิถีการดำเนินชีวิตอันปกติสุขของประชาชน...

 สำนักข่าวปฏิรูปที่ดิน
  จับตาปัญหาที่ดิน
  กฏหมายสิทธิมนุษยชน
  บทความกฏหมาย
  ข่าวกฏหมายสิทธิมนุษยชน
  ข่าว
  ประชาสัมพันธ์
  บทความ
  กวีลุ่มน้ำเซิน
  ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
  วัฒนธรรมพื้นบ้าน

สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน

 สถิติการเข้าชม

 เว็บเพื่อนบ้าน
     กฏหมายสิทธิมนุษยชน
ชาวบ้านหนองบัวระเหว ยื่นหนังสือต่ออัยการจังหวัดชัยภูมิ (อ่าน 560 )

Facebook  

ชาวบ้านหนองบัวระเหว ยื่นหนังสือต่ออัยการจังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 10.00 นาฬิกา ราษฎรชาวบ้านตำบลวังตะเฆ่ และ ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 15 ราย เข้าพบพนักงานอัยการ ณ สำนักงานอัยการจังหวัดชัยภูมิตามกำหนดนัดหมายเพื่อนำตัวผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดส่งฟ้องต่อศาลจังหวัดชัยภูมิ สืบเนื่องจากราษฎรชาวดังกล่าวถูกหัวหน้าอุทยานแห่งชาติไทรทองได้แจ้งความดำเนินคดีในฐานข้อหาหรือฐานความผิดบุกรุกป่าตามแผนทวงคนผืนป่าของรัฐบาล โดยมีตัวแทนราษฎรจาก 6 หมู่บ้าน ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ใกล้เคียงประมาณ 50 คน ได้เดินทางมาร่วมให้กำลังใจในครั้งนี้ด้วย
แม้ว่าเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ราษฎรชาวบ้านตำบลวังตะเฆ่ และ ตำบลห้วยแย้ จะได้มีการยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่ออัยการจังหวัดชัยภูมิมาครั้งหนึ่งแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้รับการพิจารณา

โดยในวันนี้ราษฎรชาวได้ยื่นหนังสือชะลอการส่งฟ้องกับทางสำนักงานอัยการจังหวัดชัยภูมิ และได้อนุญาตให้เลื่อนระยะเวลาในการยื่นส่งฟ้องออกไปเป็นวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ที่จะถึงนี้

หลังจากนั้นเวลาประมาณ 14.00 นาฬิกา ตัวแทนชาวบ้านทั้งหมดได้ไปรวมตัวกันที่ศาลากลางจังหวัดเพื่อติดตามรายงานผลเรื่องการแก้ไขปัญหากับทางผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ โดยตัวแทนชาวบ้านผู้เดือดร้อนได้นำเรียนปัญหาที่เกิดขึ้น และมีการหารือร่วมกันกับทางจังหวัดโดยมีข้อสรุปร่วมกัน ดังกล่าวนี้ คือ

1.ให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาโดยให้มีสัดส่วนที่เท่ากัน 
2.ให้ยุติการดำเนินการใดๆอันจะนำไปสู่ความขัดแย้งและดำเนินชีวิตโดยปกติสุขของชาวบ้าน 
3.ในส่วนที่เป็นคดีความทางกองทุนยุติธรรมได้มีการประชุมกันและจะให้ความช่วยเหลือแก่ชาวบ้านทั้ง 15 ราย 
4.ทางจังหวัดจะทำหนังสือเพื่อแจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ทราบต่อไป 

จากกรณีดังกล่าวนี้ ภายหลังจากที่ได้มีการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติไทรทองแล้ว มีราษฎรชาวบ้านได้รับผลกระทบจากการดำเนินการภายใต้แผนแม่บทป่าไม้ฯ และนโยบายทวงคืนผืนป่าของรัฐบาลและได้ถูกดำเนินคดีไปแล้วจำนวน 15 ราย โดยในชั้นสอบสวนได้ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา ส่วนความคืบหน้าทางศูนย์ศึกษาและพัฒนานักกฎหมายเพื่อสิทธิมนุษยชนจะได้นำเรียนเสนอในโอกาสต่อไป

ที่มา : https://web.facebook.com/575398222628057/photos/pcb.721005968067281/721005821400629/?type=3&theater


โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 2560

เป็นสื่อพลเมืองเครือข่ายปฎิรูปที่ดินภาคอีสาน(คปอ.)เพื่อเป็นกระบอกเสียง ในการติดตาม รายงานปัญหาต่างๆของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายปฏิบัติที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ทั้งในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดินทำกิน และการถูกละเมิดสิทธิในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น

วัตถุประสงค์การนำเสนอ เพื่อสะท้อนให้สังคมโดยรวมรับรู้ และเข้าใจ เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การแก้ไขปัญหาที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อวิถีการดำเนินชีวิตอันปกติสุขของประชาชน

บรรณาธิการ: นายศรายุทธ ฤทธิพิณ 

ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย: นายสมนึก ตุ้มสุภาพ นายถนอมศักดิ์ ระวาดชัย นายสมชัย คำเพราะ

ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ: ดร.อลงกรณ์ อรรคแสง นายปราโมทย์ ผลภิญโญ

กองบรรณาธิการ: สมาชิกเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน

สถานที่ตั้ง: 501 ม.8 ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
email. yuthsiburi@hotmail.com โทร 086 978 5629