เป็นสื่อพลเมืองที่ผลิตขึ้นโดยชุมชน เพื่อชุมชน และชุมชนเป็นเจ้าของ รวมทั้งเป็นสื่อที่มีความเป็นอิสระทั้งในด้านความคิด สิทธิ และเสรีภาพ ด้วยการเป็นกระบอกเสียง ติดตาม รายงานปัญหาต่างๆ ของผู้ได้รับผลกระทบที่ต้องต่อสู้กับวิธีคิด และนโยบายปฏิบัติที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดินทำกิน และการถูกละเมิดสิทธิในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น วัตถุประสงค์การนำเสนอ เพื่อสะท้อนให้สังคมโดยรวมรับรู้ และเข้าใจ เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การแก้ไขปัญหาที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อวิถีการดำเนินชีวิตอันปกติสุขของประชาชน...

 สำนักข่าวปฏิรูปที่ดิน
  จับตาปัญหาที่ดิน
  กฏหมายสิทธิมนุษยชน
  บทความกฏหมาย
  ข่าวกฏหมายสิทธิมนุษยชน
  ข่าว
  ประชาสัมพันธ์
  บทความ
  กวีลุ่มน้ำเซิน
  ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
  วัฒนธรรมพื้นบ้าน

สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน

 สถิติการเข้าชม

 เว็บเพื่อนบ้าน
     กฏหมายสิทธิมนุษยชน
ศาลจังหวัดภูเขียว นัดไต่สวนกรณี นายเด่น คำแหล้ ไม่มาฟังคำพิพากษาของศาลฎีกา (อ่าน 644 )

Facebook  

ศาลจังหวัดภูเขียว นัดไต่สวนกรณี นายเด่น คำแหล้ ไม่มาฟังคำพิพากษาของศาลฎีกา

ภรรยา เด่น คำแหล้ เดินทางมายังศาลจังหวัดภูเขียว จ.ชัยภูมิ เพื่อมาทำการไต่สวนกรณีที่สามีหายตัว เป็นเหตุให้ไม่อาจมาฟังคำพิพากษาของศาลฎีกา

วานนี้ (วันที่ ๔ พ.ย.๕๙) นางสุภาพ คำแหล้ ชาวบ้านชุมชนโคกยาว ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ พร้อมด้วยทนายความจากศูนย์ศึกษาและพัฒนานักกฎหมายเพื่อสิทธิมนุษยชน เดินทางมายังศาลจังหวัดภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ เพื่อมาทำการไต่สวนกรณีที่นายเด่น คำแหล้ จำเลยที่ ๑ ไม่มาฟังคำพิพากษาของศาลฎีกา

สืบเนื่องจากพนักงานอัยการจังหวัดภูเขียว เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องนายเด่น คำแหล้ จำเลยที่ ๑, นายบุญมี วิยาโรจน์ จำเลยที่ ๒, นางหนูพิษ วิยาโรจน์ จำเลยที่ ๓, นางสุภาพ คำแหล้ จำเลย ๔, นางเตื้ย ย่ำสันเที้ยะจำเลยที่ ๕, ต่อศาลจังหวัดภูเขียวในความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ, พ.ศ. ๒๕๐๗ พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ ศาลจังหวัดภูเขียว ได้พิจารณาและมีคำพิพากษาจำคุกจำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๔ คนละ ๖ เดือน ยกฟ้องจำเลยที่ ๒,๓, และที่ ๕

ต่อมาจำเลยที่ ๑ และที่ ๔ ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลชั้นต้นต่อศาลอุทรธรณ์ภาค ๓ กระทั่งเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ ศาลจังหวัดภูเขียวได้อ่านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค ๓ โดยศาลอุทธรณ์ภาค ๓ ได้พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นคงจำคุกจำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๔ คนละ ๖ เดือน
จำเลยที่ ๑ และที่ ๔ จึงได้ยื่นฎีกาต่อศาลฎีกา โดยผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นได้รับรองให้จำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๔ ให้ยื่นฎีกาต่อศาลฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้

ต่อมาศาลจังหวัดภูเขียวได้นัดฟังคำพิพากษาของศาลฎีกา เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา โดยในวันดังกล่าวนี้ นางสุภาพ คำแหล้ จำเลยที่ ๔ ซึ่งเป็นภริยานายเด่น คำแหล้ จำเลยที่ ๑ และนายประกันของจำเลยที่ ๑ และที่ ๔ ได้ยื่นคำร้องขออนุญาตเลื่อนการอ่านคำพิพากษาจองศาลฎีกา เนื่องจากว่า จำเลยที่ ๑ ได้เข้าไปเก็บหาของป่าตั้งแต่เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๙ และไม่ได้กลับออกมา นางสุภาพ คำแหล้ ผู้เป็นภรรยา และชาวบ้านได้ติดตาม แต่ไม่พบ จึงได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรห้วยยาง เพื่อให้ทำการสืบสวนสอบสวนและตรวจสอบการหายตัวไปของนายเด่น คำแหล้ จำเลยที่ ๑ ศาลได้อนุญาตให้เลื่อนการอ่านคำพิพากษาออกไปอีก และได้มีคำสั่งให้ไต่สวนถึงสาเหตุที่นายเด่น คำแหล้ จำเลยที่ ๑ ไม่มาฟังคำพิพากษาของศาล 

โดยในวานนี้ (๔ พ.ย.๕๙ ) ศาลได้ไต่สวนพยานจำเลย ๓ ปาก คือนางสุภาพ คำแหล้ จำเลยที่ ๔, นายประกันของจำเลยที่ ๑, และที่ ๔, ร้อยตำรวจเอกวุฒิชัย เยิ่นสูงเนิน พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรห้วยยาง ศาลได้ทำการไต่สวนเสร็จสิ้นแล้ว จึงได้มีคำสั่งให้สืบสวนคืนสู่ศาลฎีกาเพื่อพิจารณาและมีคำสั่งต่อไป คดีเป็นอันเสร็จการพิจารณา

ข้อมูลจาก ศูนย์ศึกษาและพัฒนานักกฎหมายเพื่อสิทธิมนุษยชน
https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=673385352829343&id=575398222628057¬if_t=like¬if_id=1478274573512937


โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 2559

เป็นสื่อพลเมืองเครือข่ายปฎิรูปที่ดินภาคอีสาน(คปอ.)เพื่อเป็นกระบอกเสียง ในการติดตาม รายงานปัญหาต่างๆของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายปฏิบัติที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ทั้งในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดินทำกิน และการถูกละเมิดสิทธิในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น

วัตถุประสงค์การนำเสนอ เพื่อสะท้อนให้สังคมโดยรวมรับรู้ และเข้าใจ เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การแก้ไขปัญหาที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อวิถีการดำเนินชีวิตอันปกติสุขของประชาชน

บรรณาธิการ: นายศรายุทธ ฤทธิพิณ 

ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย: นายสมนึก ตุ้มสุภาพ นายถนอมศักดิ์ ระวาดชัย นายสมชัย คำเพราะ

ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ: ดร.อลงกรณ์ อรรคแสง นายปราโมทย์ ผลภิญโญ

กองบรรณาธิการ: สมาชิกเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน

สถานที่ตั้ง: 501 ม.8 ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
email. yuthsiburi@hotmail.com โทร 086 978 5629