เป็นสื่อพลเมืองที่ผลิตขึ้นโดยชุมชน เพื่อชุมชน และชุมชนเป็นเจ้าของ รวมทั้งเป็นสื่อที่มีความเป็นอิสระทั้งในด้านความคิด สิทธิ และเสรีภาพ ด้วยการเป็นกระบอกเสียง ติดตาม รายงานปัญหาต่างๆ ของผู้ได้รับผลกระทบที่ต้องต่อสู้กับวิธีคิด และนโยบายปฏิบัติที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดินทำกิน และการถูกละเมิดสิทธิในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น วัตถุประสงค์การนำเสนอ เพื่อสะท้อนให้สังคมโดยรวมรับรู้ และเข้าใจ เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การแก้ไขปัญหาที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อวิถีการดำเนินชีวิตอันปกติสุขของประชาชน...

 สำนักข่าวปฏิรูปที่ดิน
  จับตาปัญหาที่ดิน
  กฏหมายสิทธิมนุษยชน
  บทความกฏหมาย
  ข่าวกฏหมายสิทธิมนุษยชน
  ข่าว
  ประชาสัมพันธ์
  บทความ
  กวีลุ่มน้ำเซิน
  ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
  วัฒนธรรมพื้นบ้าน

สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน

 สถิติการเข้าชม

 เว็บเพื่อนบ้าน
     กฏหมายสิทธิมนุษยชน
อบรมกลไกการใช้สิทธิทางกฎหมาย (อ่าน 1583 )

Facebook  

เมื่อวันที่ 14 – 15 ธ.ค. 56 ณ วัดราษฎร์สามัคคี ต.ดงบัง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม ศูนย์ข้อมูลสิทธิมนุษยชนและสันติภาพอีศาน ศูนย์นิเวศชุมชนศึกษา และศูนย์ศึกษาและพัฒนานักกฎหมายเพื่อสิทธิมนุษยชน ร่วมจัดอบรมกลไกการใช้สิทธิทางกฎหมาย รวมทั้งได้ลงพื้นที่ ที่จะมีการก่อสร้างโรงงานยางพารา ต.ดงบัง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

โดยมีตัวแทนจากชาวบ้าน เครือข่ายองค์กรภาคประชาชนจากภาคอีสาน เข้าร่วมกว่า 150 คน เช่น มูลนิธิพัฒนาอีสาน (จ.สุรินทร์)กลุ่มรักษ์บ้านเกิดอุมุง(อ.เชียงคาน จ.เลย) กรณีเขื่อนฝายราศีไศล(อ.ราศีไศล จ.ศรีสะเกษ) กรณีเหมืองแร่โปรแตช (อ.ศิลปคาม จ.อุดรฯ) กรณีชาวบ้านบ่อแก้ว(ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร)ผู้ได้รับผลกระทบจากสวนป่าอุตสาหกรรมป่าไม้ ออป.และตัวแทนชาวบ้านในกรณีที่จะได้รับผลกระทบในการก่อสร้างโรงงานยางพารา(อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ) เป็นต้น

โดยได้ร่วมกันศึกษา แลกเปลี่ยนข้อมูลถึงหลักการมีส่วนร่วมการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนและชุมชน ตามรัฐธรรมนูญและแนวทางการใช้สิทธิ เพื่อคุ้มครองสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และการให้ความรู้ทางด้านข้อมูลชุมชนกับการใช้สิทธิทางกฎหมาย และการใช้สิทธิในกระบวนการขั้นตอนขออนุญาตเพื่อประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม


โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2556

เป็นสื่อพลเมืองเครือข่ายปฎิรูปที่ดินภาคอีสาน(คปอ.)เพื่อเป็นกระบอกเสียง ในการติดตาม รายงานปัญหาต่างๆของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายปฏิบัติที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ทั้งในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดินทำกิน และการถูกละเมิดสิทธิในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น

วัตถุประสงค์การนำเสนอ เพื่อสะท้อนให้สังคมโดยรวมรับรู้ และเข้าใจ เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การแก้ไขปัญหาที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อวิถีการดำเนินชีวิตอันปกติสุขของประชาชน

บรรณาธิการ: นายศรายุทธ ฤทธิพิณ 

ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย: นายสมนึก ตุ้มสุภาพ นายถนอมศักดิ์ ระวาดชัย นายสมชัย คำเพราะ

ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ: ดร.อลงกรณ์ อรรคแสง นายปราโมทย์ ผลภิญโญ

กองบรรณาธิการ: สมาชิกเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน

สถานที่ตั้ง: 501 ม.8 ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
email. yuthsiburi@hotmail.com โทร 086 978 5629