เป็นสื่อพลเมืองที่ผลิตขึ้นโดยชุมชน เพื่อชุมชน และชุมชนเป็นเจ้าของ รวมทั้งเป็นสื่อที่มีความเป็นอิสระทั้งในด้านความคิด สิทธิ และเสรีภาพ ด้วยการเป็นกระบอกเสียง ติดตาม รายงานปัญหาต่างๆ ของผู้ได้รับผลกระทบที่ต้องต่อสู้กับวิธีคิด และนโยบายปฏิบัติที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดินทำกิน และการถูกละเมิดสิทธิในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น วัตถุประสงค์การนำเสนอ เพื่อสะท้อนให้สังคมโดยรวมรับรู้ และเข้าใจ เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การแก้ไขปัญหาที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อวิถีการดำเนินชีวิตอันปกติสุขของประชาชน...

 สำนักข่าวปฏิรูปที่ดิน
  จับตาปัญหาที่ดิน
  กฏหมายสิทธิมนุษยชน
  บทความกฏหมาย
  ข่าวกฏหมายสิทธิมนุษยชน
  ข่าว
  ประชาสัมพันธ์
  บทความ
  กวีลุ่มน้ำเซิน
  ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
  วัฒนธรรมพื้นบ้าน

สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน

 สถิติการเข้าชม

 เว็บเพื่อนบ้าน
     กฏหมายสิทธิมนุษยชน
วิเคราะห์ ! ดุลพินิจการให้ หรือไม่ให้ประกันในชั้นอุทธรณ์ อย่างไร!! (อ่าน 2269 )

Facebook  

 25 เม.ย. 56 ที่ศาลจังหวัดภูเขียวศาลอุทธรณ์ภาค 3 ยืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น สั่งจำคุก นายเด่นคำแหล้ อายุ 62 ปี นางสุภาพ คำแหล้ อายุ 58 ปีี 6 เดือน โดยไม่รอลงอาญา ในคดีข้อพิพาทที่ดินสวนป่าโคกยาว ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ทั้งไม่มีคำสั่งให้ประกันตัวชั่วคราว โดยโยนคำร้องขอประกันตัวไปให้ศาลฎีกาสั่ง เป็นเหตุให้จำเลย 2 ราย สูญเสียอิสรภาพ ถูกกักขังอยู่ในเรือนจำ ตามอำนาจศาล ในวันเดียวกันด้านทีมทนายความของเครือข่ายฯ คปอ.ได้ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยตัวผู้ถูกกักขัง และจึงพร้อมใจกันมารอฟังคำสั่งจากศาล ในจันทร์ ที่ 29 เม.ย.56 นี้

29 เม.ย. 56  ประมาณ 11.30 น. ผลคำร้องผู้ยื่นประกันขอให้ปล่อยตัวจำเลยที่ 1 และที่ 4 ชั่วคราวในระหว่างฎีกา ตามคำสั่งอำนาจศาลปรากฏออกมาว่า

 “พิเคราะห์แล้วเห็นว่า จำเลยที่ 1 และที่ 4 ให้การปฏิเสธแต่คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 208 วรรคหนึ่ง จำเลยที่ 1 และที่ 4 ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ฎีกาและยังไม่ยื่นฎีกา มีเหตุอันควรเชื่อว่า หากอนุญาตให้ปล่อยตัวจำเลยที่ 1 และที่ 4 ชั่วคราวในระหว่างฎีกา จำเลยที่ 1 และที่ 4 อาจจะหลบหนี จึงไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง”

หากแสดงเหตุผลไปในทางเดียวกันว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108/1 ในการวินิจฉัย คำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราว ต้องพิจารณาข้อเหล่านี้ ที่ประกอบไปด้วย
(1) ความหนักเบา แห่งข้อหา
(2) พยานหลักฐาน ที่ปรากฏแล้ว มีเพียงใด
(3) พฤติการณ์ต่างๆ แห่งคดีเป็นอย่างไร
(4) เชื่อถือ ผู้ร้องขอประกัน หรือ หลักประกัน ได้เพียงใด
(5) ผู้ต้องหา หรือ จำเลย น่าจะหลบหนี หรือ ไม่
(6) ภัยอันตราย หรือ ความเสียหาย ที่จะเกิดจาก การปล่อยชั่วคราว มีเพียงใด หรือไม่
(7) ในกรณีที่ ผู้ต้องหา หรือ จำเลย ต้องขังตามหมายศาล ถ้า มีคำคัดค้าน ของพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ โจทก์ หรือ ผู้เสียหาย แล้วแต่กรณี ศาล พึงรับประกอบการวินิจฉัยได้

ต่อมา 9 พ.ค. 56 ประมาณ 14.00 น. องค์กรภาคประชาชนจากทั่วทุกภูมิภาค ที่รวมตัวมาชุมนุมบริเวณหน้าทำเทียบรัฐบาล นับตั้งวันที่ 6 พ.ค.56 .ในนามขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม(พีมูฟ) เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ให้รัฐบาลรีบดำเนินการแก้ไข ตามที่ปรากฏเป็นข่าวมาอย่างต่อเนื่องแล้วนั้น สำหรับกิจกรรมวันนี้ได้ร่วมกันเดินรณรงค์ จากจุดที่ปักหลักชุมนุมบริเวณทำเนียบรัฐบาล ไปยังศาลฏีกา บริเวณฝั่งตรงข้ามท้องสนามหลวง

ประมาณ 15.30 น. ทีมทนายความ ที่ดูแลเป็นที่ปรึกษาในคดีความให้กับเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสานแจ้งว่า ช่วงเช้าวันเดียวกัน (9 พ.ค.56) ศาลจังหวัดภูเขียวติดต่อมา จะอ่านคำสั่งข่วงบ่ายของวันนี้ ที่ศาลฎีกามีคำสั่งให้ประกันตัวผู้ถูกคุมขังออกมาแล้ว โดยได้เพิ่มหลักทรัพย์จากรายละ 200,0000 เป็นรายละ 300,000 บาท

“พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ศาลล่างทั้งสองศาลพิพากษายืนลงโทษจำคุกจำเลยที่ 1 และที่ 4 คนละ 6 เดือน นับว่าไม่ร้ายแรงนัก ประกอบกับจำเลยที่ 1 และที่ 4 ให้การปฏิเสธ ได้รับการปล่่อยตัวชั่วคราวมาโดยตลอด ไม่ปรากฏพฤติการณ์หลบหนี เชื่อว่าหากได้รับการปล่อยชั่วคราวแล้วยังไม่มีเหตุสงสัยจะหลบหนี อนุญาตให้ปล่อยตัวจำเลยที่ 1 และที่ 4 ชั่วคราวในระหว่างฎีกา ตีราคาหลักประกันคนละสามแสนบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและดำเนินการต่อไป”โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2556

เป็นสื่อพลเมืองเครือข่ายปฎิรูปที่ดินภาคอีสาน(คปอ.)เพื่อเป็นกระบอกเสียง ในการติดตาม รายงานปัญหาต่างๆของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายปฏิบัติที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ทั้งในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดินทำกิน และการถูกละเมิดสิทธิในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น

วัตถุประสงค์การนำเสนอ เพื่อสะท้อนให้สังคมโดยรวมรับรู้ และเข้าใจ เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การแก้ไขปัญหาที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อวิถีการดำเนินชีวิตอันปกติสุขของประชาชน

บรรณาธิการ: นายศรายุทธ ฤทธิพิณ 

ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย: นายสมนึก ตุ้มสุภาพ นายถนอมศักดิ์ ระวาดชัย นายสมชัย คำเพราะ

ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ: ดร.อลงกรณ์ อรรคแสง นายปราโมทย์ ผลภิญโญ

กองบรรณาธิการ: สมาชิกเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน

สถานที่ตั้ง: 501 ม.8 ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
email. yuthsiburi@hotmail.com โทร 086 978 5629