เป็นสื่อพลเมืองที่ผลิตขึ้นโดยชุมชน เพื่อชุมชน และชุมชนเป็นเจ้าของ รวมทั้งเป็นสื่อที่มีความเป็นอิสระทั้งในด้านความคิด สิทธิ และเสรีภาพ ด้วยการเป็นกระบอกเสียง ติดตาม รายงานปัญหาต่างๆ ของผู้ได้รับผลกระทบที่ต้องต่อสู้กับวิธีคิด และนโยบายปฏิบัติที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดินทำกิน และการถูกละเมิดสิทธิในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น วัตถุประสงค์การนำเสนอ เพื่อสะท้อนให้สังคมโดยรวมรับรู้ และเข้าใจ เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การแก้ไขปัญหาที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อวิถีการดำเนินชีวิตอันปกติสุขของประชาชน...

 สำนักข่าวปฏิรูปที่ดิน
  จับตาปัญหาที่ดิน
  กฏหมายสิทธิมนุษยชน
  บทความกฏหมาย
  ข่าวกฏหมายสิทธิมนุษยชน
  ข่าว
  ประชาสัมพันธ์
  บทความ
  กวีลุ่มน้ำเซิน
  ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
  วัฒนธรรมพื้นบ้าน

สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน

 สถิติการเข้าชม

 เว็บเพื่อนบ้าน
    จับตาปัญหาที่ดิน
อนาคตทางการเมือง ของคนเสื้อแดง (อ่าน 1156 )

เวลานี้มีเกษตรกรเดือดร้อนด้วยเรื่องที่ดินจำนวนมาก โดนกรมอุทยานตัดฟันต้นยางบ้าง โดนกรมป่าไม้ฟ้องขับไล่และเรียกค่าเสียหายกรณีทำให้โลกร้อนบ้าง ขบวนการต้องใส่ใจกับปัญหาของคนเล็กๆ ด้วยกันเหล่านี้ ไม่ว่าเขาจะเป็นเสื้อแดงหรือไม่ก็ตาม และเคลื่อนไหวผลักดันให้รัฐบาลแก้ปัญหา อย่างน้อยก็ต้องสั่งให้ยุติการไล่รื้อลงชั่วคราว เพื่อศึกษาว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร จึงจะเกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2555
“ภาษีที่ดิน” กับ “ความเป็นธรรม” และ “การกระจายรายได้” (อ่าน 2001 )

http://prachatai.com/journal/2009/07/24929 สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล: Thu, 2009-07-02 01:48

โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2555
ปฏิรูปที่ดินในระบบทุนนิยม (อ่าน 1305 )

ปฏิรูปที่ดินในระบบทุนนิยม โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์ มติชน 6 สิงหาคม 2555 กระแสทัศน์

โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 2555
ผลศึกษา 11 พื้นที่โฉนดชุมชน: สังคมไทยต้องสูญเสียอะไร หากไม่ปฏิรูปที่ดิน (อ่าน 1121 )

http://www.prachatai3.info/journal/2012/07/41683 Sun, 2012-07-22 16:10

โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2555
แถลงการณ์เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน (คปอ.) (อ่าน 1164 )

แถลงการณ์เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน (คปอ.) กรณีชาวบ้านทุ่งลุยลายถูกศาลพิพากษาจำคุก 4 เดือน

โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2555
สรุปบทเรียนการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย (อ่าน 2865 )

วันที่ 26 – 27 เมษายน ตัวแทนพี่น้องประชาชน 19 จังหวัดได้รวมตัวประมาน 500 คน จัดงาน มหกรรมที่ดินขึ้นที่ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งท้องที่ ท้องถิ่นในพื้นที่ หน่วยงาน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช. ) เครือข่ายองค์กรชุมชนแก้ไขปัญหาที่ดินภาคอีสาน ( คอป.อ.) เครือข่ายปฎิรูปที่ดินภาคอีสาน

โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2555
เขาบรรทัดจี้รัฐสานต่อโฉนดชุมชน (อ่าน 1161 )

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 นายสมชัย แสงแก้ว หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้ จำนวน 50 นาย เข้าไปตัดฟันสวนยางของชาวบ้านจำนวน 3 แปลง เนื้อที่ 8 ไร่ ในพื้นที่นำร่องโฉนดชุมชนบ้านทับเขือ-ปลักหมู ม.1 ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง ทั้งๆ ที่หัวหน้าอุทยานฯ ได้มาเดินแนวเขตโฉนดชุมชนร่วมกับชาวบ้าน และสัญญาว่าจะไม่เข้ามาตัดฟันต้นยางในพื้นที่โฉนดชุมชนบ้านทับเขือ-ปลักหมู แต่เขาก็ทำผิดสัญญา

โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 2555
นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๕) (อ่าน 1524 )

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา วันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔

โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2555
การปฏิรูปที่ดินในสังคมไทย (อ่าน 1462 )

ปัญหาเรื่องความยากจน และความเดือดร้อนของเกษตรกร ชาวไร่ ชาวนา ถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่เกิดขึ้นมาโดยตลอด และมีแนวโน้มจะเกิดวิกฤตขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ ในช่วงระยะที่ผ่านมาผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งปวง ไม่ได้มีมาตรการแก้ไขปัญหาที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาด เป็นเพียงการบรรเทาปัญหาเฉพาะหน้าในบางกรณีเท่านั้น

โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2555
ปัญหาคดีคนจน : การยุติความเป็นธรรมของอำนาจรัฐ (อ่าน 1568 )

ผลกระทบจากการถูกดำเนินคดีของชาวบ้าน คดีความของชาวบ้านในแต่ละเรื่อง ใช้เวลายาวนาน บางคดีมีผู้ถูกกล่าวหาเป็นจำนวนมาก ชาวบ้านโดยส่วนใหญ่เป็นคนแก่และผู้หญิง จึงมีผู้เสียชีวิตระหว่างการต่อสู้ในเกือบทุกคดี ทั้งนี้ไม่ใช่เพราะเมื่อโดนคดีแล้วตายเร็วขึ้น แต่ผลกระทบทางด้านจิตใจ ความวิตกกังวลจากการถูกดำเนินคดีย่อมเกิดขึ้นโดยทั้งสิ้น ทั้งๆที่รู้ว่าโดยข้อเท็จจริง ที่ดินที่พิพาทตัวเองเคยถือครองทำประโยชน์มาก่อน

โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2555
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/3

เป็นสื่อพลเมืองเครือข่ายปฎิรูปที่ดินภาคอีสาน(คปอ.)เพื่อเป็นกระบอกเสียง ในการติดตาม รายงานปัญหาต่างๆของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายปฏิบัติที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ทั้งในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดินทำกิน และการถูกละเมิดสิทธิในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น

วัตถุประสงค์การนำเสนอ เพื่อสะท้อนให้สังคมโดยรวมรับรู้ และเข้าใจ เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การแก้ไขปัญหาที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อวิถีการดำเนินชีวิตอันปกติสุขของประชาชน

บรรณาธิการ: นายศรายุทธ ฤทธิพิณ 

ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย: นายสมนึก ตุ้มสุภาพ นายถนอมศักดิ์ ระวาดชัย นายสมชัย คำเพราะ

ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ: ดร.อลงกรณ์ อรรคแสง นายปราโมทย์ ผลภิญโญ

กองบรรณาธิการ: สมาชิกเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน

สถานที่ตั้ง: 501 ม.8 ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
email. yuthsiburi@hotmail.com โทร 086 978 5629