เป็นสื่อพลเมืองที่ผลิตขึ้นโดยชุมชน เพื่อชุมชน และชุมชนเป็นเจ้าของ รวมทั้งเป็นสื่อที่มีความเป็นอิสระทั้งในด้านความคิด สิทธิ และเสรีภาพ ด้วยการเป็นกระบอกเสียง ติดตาม รายงานปัญหาต่างๆ ของผู้ได้รับผลกระทบที่ต้องต่อสู้กับวิธีคิด และนโยบายปฏิบัติที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดินทำกิน และการถูกละเมิดสิทธิในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น วัตถุประสงค์การนำเสนอ เพื่อสะท้อนให้สังคมโดยรวมรับรู้ และเข้าใจ เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การแก้ไขปัญหาที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อวิถีการดำเนินชีวิตอันปกติสุขของประชาชน...

 สำนักข่าวปฏิรูปที่ดิน
  จับตาปัญหาที่ดิน
  กฏหมายสิทธิมนุษยชน
  บทความกฏหมาย
  ข่าวกฏหมายสิทธิมนุษยชน
  ข่าว
  ประชาสัมพันธ์
  บทความ
  กวีลุ่มน้ำเซิน
  ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
  วัฒนธรรมพื้นบ้าน

สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน

 สถิติการเข้าชม

 เว็บเพื่อนบ้าน
    จับตาปัญหาที่ดิน
ชุมชนบ่อแก้ว ร่วมสรุปบทเรียนประวัติศาสตร์การต่อสู้ในสิทธิที่ดินทำกิน (อ่าน 1473 )

ตัวแทนสมาชิกชุมชนบ่อแก้ว ร่วมเปิดเวทีสรุปบทเรียนประวัติศาสตร์การต่อสู้ของชุมชน สู่การจัดการที่ดินและระบบการผลิตของชุมชน และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาที่ดินจากผลกระทบที่เกิดจากนโยบายของภาครัฐ โดยสถานการณ์ล่าสุดในยุค คสช.ที่ชุมชนได้รับผลกระทบจากคำสั่ง คสช.ที่ 64/57 ตามมาด้วยแผนแม่บทป่าไม้ฯ และแผนทวงคืนผืนป่า กล่าวโดยสรุป ชาวบ้านให้ความเห็นตรงกันว่า เพื่อความมั่นคงในผืนดิน มีแต่การยืนหยัดรวมใจกันต่อสู้อย่างอดทนเท่านั้น จึงจะฝ่าข้ามอุปสรรคจากความอยุติธรรมไปสู่สังคมที่เป็นธรรม

โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2559
พื้นฐานและประวัติศาสตร์การปฏิรูปที่ดินในสังคมไทย (อ่าน 1910 )

หากกล่าวถึงการปฏิรูปที่ดินในสังคมไทย ผู้คนมักนึกไปถึงการที่รัฐนำที่ดินที่มีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรมไปออกเอกสารสิทธิ์ให้ชาวบ้าน หรือกรณีการแจก ส.ป.ก.๔-๐๑ให้แก่นายทุนที่ภูเก็ต เมื่อปี ๒๕๓๖ ทั้งๆที่ การปฏิรูปที่ดินที่แท้จริงต้องเป็นการกระจายการถือครองที่ดิน เพื่อผลประโยชน์ของเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง

โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2558
เราเรียนรู้อะไรจากแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ฯ (อ่าน 1143 )

เขียนโดย อาจารย์ศรีสุดา ไพศาลสกุลชัย (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) บทความนี้เขียนให้จุลสารสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในโอกาสเป็นฉบับปฐมฤกษ์ เพื่อร่วมกันเป็นแรงหนึ่งในการสร้างชุมชนแห่งการใช้เหตุใช้ผล

โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2558
แผนแม่บทแก้ปัญหาการทำลายป่าฯ หรือจะเป็นยุทธการรื้อบ้าน ไล่คน อีกครั้ง! (อ่าน 1176 )

บทความโดย นายพอล ซัลลิวาน และ นายไวล์เดอร์ นิโคลสัน มีทั้งภาษาไทย และอังกฤษ

โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2557
ประชุมวิชาการเครือข่ายสันติศึกษา “การมีส่วนร่วมของประชาชนในแผนแม่บททรัพยากรป่าไม้ 2557″ (อ่าน 326 )

http://4laws.info/2014/10/29/653/ ประชุมวิชาการเครือข่ายสันติศึกษา “การมีส่วนร่วมของประชาชนในแผนแม่บททรัพยากรป่าไม้ 2557″ ณ ห้องประชุมจุมภฎพันธ์ทิพย์ ชั้น 4 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรนี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโดย เครือข่ายสันติวิธีร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนกฎหมาย 4 ฉบับ

โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2557
เปิดข้อเสนอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อคสช. (อ่าน 1017 )

http://voicefromthais.wordpress.com/2014/09/30/ เปิดข้อเสนอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อคสช. กรณีให้ชะลอการใช้อำนาจตามคำสั่งและนโยบายเรื่องที่ดินป่าไม้

โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 2557
เวทีเสวนาวิเคราะห์แผนแม่บทป่าไม้กับผลกระทบต่อคนอีสาน (อ่าน 1082 )

อาทิตย์ที่ 14 ก.ย.57 ขออนุญาตเรียนเชิญ ร่วมเวทีเสวนาแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้,การบุกรุกที่ดินของรัฐและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ภาคอีสาน ณ ห้องประชุม อาคารขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...ขอขอบคุณด้วยไมตรีจิต ณ โอกาสนี้

โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2557
ออป. กับบริบทสังคมไทยปัจจุบัน (อ่าน 1085 )โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2557
ความเข้มแข็งของชุมชน ด้วยการบริหารที่ดินโดยชุมชนเพื่อชุมชน (อ่าน 1340 )

4 ปีบ่อแก้ว กับการบริหารจัดการที่ดินทำกินโดยชุมชน สู่ตลาดโลกสีเขียว ชู กฎหมายที่ดิน 4 ฉบับ เพื่อนำไปสู่การกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม

โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2557
การประชุมเชิงปฏิบัติการ อนาคตที่เราต้องการ (อ่าน 1946 )

28 พ.ค.56 ณ ไบเทค บางนา สถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทำงานวาระทางสังคม และภาคีเครือข่าย ร่วมกับ UNDP และทีม UN ประเทศไทยและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระการพัฒนาหลังปี พ.ศ.2558 จากกลุ่มประชากรชายขอบต่างๆให้เกิดการเชื่อมโยงประเด็นข้ามกลุ่ม เพื่อวิเคราะห์ภาพรวมของการพัฒนาและมองอนาคตที่ต้องการร่วมกัน

โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2556
กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 Next »

เป็นสื่อพลเมืองเครือข่ายปฎิรูปที่ดินภาคอีสาน(คปอ.)เพื่อเป็นกระบอกเสียง ในการติดตาม รายงานปัญหาต่างๆของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายปฏิบัติที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ทั้งในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดินทำกิน และการถูกละเมิดสิทธิในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น

วัตถุประสงค์การนำเสนอ เพื่อสะท้อนให้สังคมโดยรวมรับรู้ และเข้าใจ เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การแก้ไขปัญหาที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อวิถีการดำเนินชีวิตอันปกติสุขของประชาชน

บรรณาธิการ: นายศรายุทธ ฤทธิพิณ 

ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย: นายสมนึก ตุ้มสุภาพ นายถนอมศักดิ์ ระวาดชัย นายสมชัย คำเพราะ

ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ: ดร.อลงกรณ์ อรรคแสง นายปราโมทย์ ผลภิญโญ

กองบรรณาธิการ: สมาชิกเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน

สถานที่ตั้ง: 501 ม.8 ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
email. yuthsiburi@hotmail.com โทร 086 978 5629