เป็นสื่อพลเมืองที่ผลิตขึ้นโดยชุมชน เพื่อชุมชน และชุมชนเป็นเจ้าของ รวมทั้งเป็นสื่อที่มีความเป็นอิสระทั้งในด้านความคิด สิทธิ และเสรีภาพ ด้วยการเป็นกระบอกเสียง ติดตาม รายงานปัญหาต่างๆ ของผู้ได้รับผลกระทบที่ต้องต่อสู้กับวิธีคิด และนโยบายปฏิบัติที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดินทำกิน และการถูกละเมิดสิทธิในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น วัตถุประสงค์การนำเสนอ เพื่อสะท้อนให้สังคมโดยรวมรับรู้ และเข้าใจ เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การแก้ไขปัญหาที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อวิถีการดำเนินชีวิตอันปกติสุขของประชาชน...

 สำนักข่าวปฏิรูปที่ดิน
  จับตาปัญหาที่ดิน
  กฏหมายสิทธิมนุษยชน
  บทความกฏหมาย
  ข่าวกฏหมายสิทธิมนุษยชน
  ข่าว
  ประชาสัมพันธ์
  บทความ
  กวีลุ่มน้ำเซิน
  ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
  วัฒนธรรมพื้นบ้าน

สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน

 สถิติการเข้าชม

 เว็บเพื่อนบ้าน
    กวีลุ่มน้ำเซิน
ลม (อ่าน 1135 )โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 2557
มนต์รักเสียงแคน (อ่าน 1364 )

ยืนตากแดดตากลม เป่าแคนกลอน วันเก่าก่อนชิดใกล้ จนให้หา เฝ้าคิดถึงลูกถึงหลาน แห่งบ้านทุ่ง ยังคิดถึงรุ้งกินน้ำ ยามฟ้าฝน ถึงที่สุดคิดถึงตะวันรอน ยามอัสดง ครวญหาถึงสุดที่รัก มนต์เสียงแคน

โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2555
คือ มด วนิดา คือความรัก งดงาม กล้า – สดใส (อ่าน 1167 )

เป็นดั่ง ดาวเดือน ตะวันอันเจิดจ้า งามชีวิต ชีวา พราวเพริศพริ้ง เป็นคนกล้า แกร่งแห่ง โลกเป็นคนจริง เธอคือหญิง ยิ่งใหญ่ กลางใจคน เป็นปัญญาชน ชีพชื่น กล้ายืนหยัด โลกทรรศน์-ชีวทรรศ์ แจ่มชัด ในทุ

โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2555
คิดถึง และคิดถึง (อ่าน 1564 )

คิดถึงดอกไม้งามบานในใจ เมื่อวันวาน คิดถึงดวงเดือนแสงสุรีย์ ก่อนวันใหม่ คิดถึงคนจรผู้ผ่านทางแรมรอนไกล คิดถึงบนทางผ่านที่ซุกอกหนุน อุ่นไอ คิดถึงแสงเดือนชูช่อละอออ่อน คิดถึงกายที่หมกมุ่นซุกซ่อน ใจ

โพสเมื่อ : 10 ธ.ค. 2555
กลโกงความแปลกแยก (อ่าน 1469 )

เขาขบคิดมองชีวิตหวลครวญใคร่ หวังจะได้ลบวันคืนอันมืดหม่น การกดขี่แบ่งขั้นแบ่งชนชั้นคน เศรษกิจเล่นกลสามานย์ไร้กติกา เห็นโลกก้าวไปอย่างไร้คิด เพื่อชีวิตหลายหลากร้าวรานถูกผลาญพร่า ในสังคมยับเยิ

โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2555
ความแปลกแยกทางสังคม (อ่าน 2345 )

เมื่อเฝ้ามองชีวิตคิดครวญใคร่ หวังจะได้ลบวันอันมืดหม่น การกดขี่แบ่งขั้นแบ่งชั้นคน เศรษฐกิจเล่นกลไร้กติกา เห็นโลกก้าวหน้าไปอย่างไร้คิด เพื่อชีวิตร้าวรานถูกผลาญพร่า ในสังคมยับเยินเพราะเงินตรา

โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2555
ที่ใดมีการกดขี่...ที่นั่นมีเธอ (อ่าน 1219 )

เธอคือการต่อ สู้ศัตรูของเธอ คือความไม่ถูกต้องเป็นธรรม ตลอดช่วงชีวิตของเธอ คือการเปลี่ยนแปลงที่ดีงาม

โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2555
วิถีทางนกป่าอิสระ (อ่าน 1398 )

บทกวี สู่คนจนผู้ถูกดำเนินคดีกรณีสวนป่าโคกยาว ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ในข้อกล่าวหาบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติภูซำผักหนาม 10 คน ภายหลัง 1 ก.ค.54 นายอำเภอคอนสาร สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ กว่า 200 คน บุ

โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 2555
ตอนลมหนาว (อ่าน 1279 )

สายลมหนาว พัดมา ยอดไม้โบก ลมยิ่งโกรก โยกไหว ใจเย็นเฉียบ ทุ่งแสนเงียบ ลมพัด สะบัดพลิ้ว สองฟากฝั่ง พริ้มสวย ด้วยดอกหญ้า เอนไสว ไกวแกว่ง แข่งสายลม ผีเสื้อดม ดอมไป ไม่เบื่อลา บทกลอนแล่น ลื่

โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 2555
จันทร์เพ็ญส่อง แดนอีสาน (อ่าน 2170 )

โอ้จันทรา ส่องแสง ประโลมโลก ตัวข้านี้ เสาะโชค ไปทั่วแคว้น ผ่านไปพบ ทั่วถิ่น ในดินแดน ไม่มีแม้น สาวใด มาเทียมนาง บอกข้าเถิด เวลาใด สิไปหา จะบึ่งข้าม จันทร์เพ็ญ ฟันฝ่าไป ไปให้ถึง ขอบฟ้า ที่แวววา

โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2555
กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 Next »

เป็นสื่อพลเมืองเพื่อชุมชน ของเครือข่ายปฎิรูปที่ดินภาคอีสาน คปอ. เพื่อเป็นกระบอกเสียง ติดตาม รายงานปัญหาต่างๆของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายปฏิบัติที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ทั้งในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดินทำกิน และการถูกละเมิดสิทธิในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น

วัตถุประสงค์การนำเสนอ เพื่อสะท้อนให้สังคมโดยรวมรับรู้ และเข้าใจ เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การแก้ไขปัญหาที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อวิถีการดำเนินชีวิตอันปกติสุขของประชาชน

ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย : นายสมนึก ตุ้มสุภาพ นายถนอมศักดิ์ ระวาดชัย นายสมชัย คำเพราะ

ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ : ดร.อลงกรณ์ อรรคแสง นายปราโมทย์ ผลภิญโญ

บรรณาธิการ : นายศรายุทธ ฤทธิพิณ 

กองบรรณาธิการ : สมาชิกเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน

สถานที่ตั้ง : 501 หมู่ 8 ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180

e - mail yuthsiburi@hotmail.com  โทร 086 978 5629