เป็นสื่อพลเมืองที่ผลิตขึ้นโดยชุมชน เพื่อชุมชน และชุมชนเป็นเจ้าของ รวมทั้งเป็นสื่อที่มีความเป็นอิสระทั้งในด้านความคิด สิทธิ และเสรีภาพ ด้วยการเป็นกระบอกเสียง ติดตาม รายงานปัญหาต่างๆ ของผู้ได้รับผลกระทบที่ต้องต่อสู้กับวิธีคิด และนโยบายปฏิบัติที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดินทำกิน และการถูกละเมิดสิทธิในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น วัตถุประสงค์การนำเสนอ เพื่อสะท้อนให้สังคมโดยรวมรับรู้ และเข้าใจ เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การแก้ไขปัญหาที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อวิถีการดำเนินชีวิตอันปกติสุขของประชาชน...

 สำนักข่าวปฏิรูปที่ดิน
  จับตาปัญหาที่ดิน
  กฏหมายสิทธิมนุษยชน
  บทความกฏหมาย
  ข่าวกฏหมายสิทธิมนุษยชน
  ข่าว
  ประชาสัมพันธ์
  บทความ
  กวีลุ่มน้ำเซิน
  ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
  วัฒนธรรมพื้นบ้าน

สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน

 สถิติการเข้าชม

 เว็บเพื่อนบ้าน
     กวีลุ่มน้ำเซิน

คือ มด วนิดา คือความรัก งดงาม กล้า – สดใส (อ่าน 1485)

Facebook  

บทกวีรำลึก ๕ ปี วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ และผองเพื่อนผู้จากไป

ในงานเวทีสาธารณะ ๒๓ ปี การต่อสู่ของคนปากมูน กับเส้นทางการต่อสู้ของขบวนการภาคประชาชน

ณ ศูนย์ภูมิปัญญาไทบ้านปากมูน อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลฯ วันที่ ๑๔ - ๑๕ ธ.ค. ๕๕

--------------------------

คือ...มด....วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ คือความรัก งดงาม กล้า – สดใส

เป็นดั่ง ดาวเดือน ตะวันอันเจิดจ้า  งามชีวิต ชีวา พราวเพริศพริ้ง

เป็นคนกล้า แกร่งแห่ง โลกเป็นคนจริง  เธอคือหญิง ยิ่งใหญ่ กลางใจคน

เป็นปัญญาชน ชีพชื่น กล้ายืนหยัด  โลกทรรศน์-ชีวทรรศ์ แจ่มชัด ในทุกหน

เป็นนักรบ ประชาชน  แห่งปวงคน  งามเข้มข้น ตื่นสู้ เพื่อชูธรรม

ณ ที่ใด มีการ กดขี่  ประชาชีพ ชีพเข็ญ ทุกเหยียบย่ำ

ณ ที่นั่น มีเธอ เป็นธงนำ ยิ่งตอกย้ำ ยืนหยัด มิราแรง

เป็น รัก หวัง กำลังใจ ให้ต่อสู้  เพื่อต่อสู้ เสรีสิทธิ์ ทุกแห่งหน

เพื่อรากเหง้า วิถีชีวิต จิตสำแดง  เมื่อโลกแล้ง แรงรัก ประจักษ์พลัน

เป็นมิตรสหาย ร่วมรู้ ร่วมรุก-รบ  เพื่อพร้อมพบ โลกใหม่ งามรังสรรค์

เพื่อพี่น้อง สมัชชาคนจน ชีพชีวัน  ได้ผ่องพรรณ หลุดพ้น จากความจน

ก้มค้อม มด...วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์  ชีวิตประจักษ์ คุณค่า งามเกิดผล

ถึงจากไป แต่ชีพกล้า แกร่งทานทน  จิตอำพล คารวะ คารวาลัย

เถิด มด...วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ ประชาชนพร้อมพรัก สืบทอด อุดมการณ์งามสดใส

โน่น ตะวัน เดือนดาว พริ้มอำไพ  พร่างพราวแสง ส่องทางไท สู่เสรี

เมื่อจับมือ คล้องแขน พร้อมจิตมั่น หลอมชีวัน วิญญาณสู้ กู้ศักดิ์ศรี

ทั้งออก-ตก-เหนือ-กลาง-อิสาน-ใต้ มิรอรี ปฐพี โลกนี้ ย่อมงดงาม

ด้วยคารวะ รักอันงดงาม+คารวาลัย

มด....มิตรสหายผู้แกร่งงาม เป็นนิรันดร์

อ้ายแสงดาว ศรัทธามั่นโพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2555

เป็นสื่อพลเมืองเครือข่ายปฎิรูปที่ดินภาคอีสาน(คปอ.)เพื่อเป็นกระบอกเสียง ในการติดตาม รายงานปัญหาต่างๆของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายปฏิบัติที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ทั้งในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดินทำกิน และการถูกละเมิดสิทธิในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น

วัตถุประสงค์การนำเสนอ เพื่อสะท้อนให้สังคมโดยรวมรับรู้ และเข้าใจ เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การแก้ไขปัญหาที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อวิถีการดำเนินชีวิตอันปกติสุขของประชาชน

บรรณาธิการ: นายศรายุทธ ฤทธิพิณ 

ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย: นายสมนึก ตุ้มสุภาพ นายถนอมศักดิ์ ระวาดชัย นายสมชัย คำเพราะ

ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ: ดร.อลงกรณ์ อรรคแสง นายปราโมทย์ ผลภิญโญ

กองบรรณาธิการ: สมาชิกเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน

สถานที่ตั้ง: 501 ม.8 ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
email. yuthsiburi@hotmail.com โทร 086 978 5629