เป็นสื่อพลเมืองที่ผลิตขึ้นโดยชุมชน เพื่อชุมชน และชุมชนเป็นเจ้าของ รวมทั้งเป็นสื่อที่มีความเป็นอิสระทั้งในด้านความคิด สิทธิ และเสรีภาพ ด้วยการเป็นกระบอกเสียง ติดตาม รายงานปัญหาต่างๆ ของผู้ได้รับผลกระทบที่ต้องต่อสู้กับวิธีคิด และนโยบายปฏิบัติที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดินทำกิน และการถูกละเมิดสิทธิในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น วัตถุประสงค์การนำเสนอ เพื่อสะท้อนให้สังคมโดยรวมรับรู้ และเข้าใจ เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การแก้ไขปัญหาที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อวิถีการดำเนินชีวิตอันปกติสุขของประชาชน...

 สำนักข่าวปฏิรูปที่ดิน
  จับตาปัญหาที่ดิน
  กฏหมายสิทธิมนุษยชน
  บทความกฏหมาย
  ข่าวกฏหมายสิทธิมนุษยชน
  ข่าว
  ประชาสัมพันธ์
  บทความ
  กวีลุ่มน้ำเซิน
  ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
  วัฒนธรรมพื้นบ้าน

สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน

 สถิติการเข้าชม

 เว็บเพื่อนบ้าน
     วัฒนธรรมพื้นบ้าน


กดหมายบ่อเป็นทำ (เข้าชม 2059)

Facebook  


นอนใต้ต้นยูคาหน้าอะหนาด อยากจะตัดยูคาทิ้งจริงๆหนา เบื่อนักเบื่อสวนป่า ออป.เมื่อไรหนอจะสิ้นสุดกันเสียที

(รำ) มีหลายเรื่อง ออป.ปลูกป่า   ปลูกยูคาทับที่ บ่อมีหม่องเฮ็ดกิน อยู่จนเฒ่าเขาปลูกป่ายูคาทับ จับข้อหาบุกรุก ทุกข์บ่อเฮาได้นอนกลุ้ม

(ร้อง) ร้อนลุ่มชุมเข้าในหัวใจ      ถิ่นอาศัยเขาก็ไม่ให้อยู่ คิดมามันล่ะแสนหดหู่       ที่เคยอยู่เขาจะให้หนีไกล

(รำ)   อยู่บ่อได้เขามาไล่เฮาหนี  สิ่งบ่อดีเขามาใส่หมู่เฮาจนมีเรื่อง เคียงใจเด้เฮียนบ่อเพสังมาได้แตกแหล๋ง  หนายเด้อหน้อหนาย ออป.กั่นแกล้ง จักสิให้ไปอยู่ไส ช่างเฮ็ดใด่ปานบ่อแม่นคนไทย ที่อาศัยแต่มาผันไล่หนีจนวายวุ่น

(ร้อง) นายทุนเขาทำกินอย่างสบาย  ข้อห้ามในกดหมายก็บ่อมี เขาอยู่กันอย่างสุขขี เพราะเขามีกดหมายไว้คุ้มครอง  หันมามองพวกเฮาน่าสงสาร ทั้งบ้านทั้งที่ดินเขาจะเอา คิดเอามันแสนจะเศร้า เพราะพวกเราไม่มีกดหมายมาครอง

(รำ) มองมาก้ำชุมเฮาเป็นตาหน่าย กดหมายคุ้มครองเฮาละหาบ่อพ้อ รัฐเลยย้ออยู่บ่อเช่า เขาเว่าขึ้นเว่าแต่เรื่องกดหมาย บัดเรื่องจริงที่เป็นทำ ผันบ่อนำขึ้นมาเว่า หาเรื่องเฮาผิดจนได้

ภาพโดย ศรายุทธ ฤทธิพิณ

หมายเหตุ - แนวรบด้านวัฒนธรรมเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน(คปอ.) บทเพลงจากพ่อใหญ่มะลิวรรณ ธรรมโชติ สมาชิกเครือข่ายฯโซนชุมชนดอนฮังเกลือ ต.บึงเกลือ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 2556

เป็นสื่อพลเมืองเครือข่ายปฎิรูปที่ดินภาคอีสาน(คปอ.)เพื่อเป็นกระบอกเสียง ในการติดตาม รายงานปัญหาต่างๆของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายปฏิบัติที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ทั้งในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดินทำกิน และการถูกละเมิดสิทธิในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น

วัตถุประสงค์การนำเสนอ เพื่อสะท้อนให้สังคมโดยรวมรับรู้ และเข้าใจ เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การแก้ไขปัญหาที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อวิถีการดำเนินชีวิตอันปกติสุขของประชาชน

บรรณาธิการ: นายศรายุทธ ฤทธิพิณ 

ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย: นายสมนึก ตุ้มสุภาพ นายถนอมศักดิ์ ระวาดชัย นายสมชัย คำเพราะ

ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ: ดร.อลงกรณ์ อรรคแสง นายปราโมทย์ ผลภิญโญ

กองบรรณาธิการ: สมาชิกเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน

สถานที่ตั้ง: 501 ม.8 ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
email. yuthsiburi@hotmail.com โทร 086 978 5629